Historie van het dorp

In 1628 werd een begin gemaakt met de aanleg van een versterking bij het grensgebied met Duitsland. Deze vesting, de Nieuwe- of Lange Akkerschans, werd hierna uitgebouwd met woningen, kazernegebouwen, een kerk, etc. De vesting was een ontwerp van Matthias van Voort en kreeg de vorm van een regelmatige vijfhoek. De vesting werd voorzien van bastions en werd omgeven door wallen en grachten. Binnen de schans werd een regelmatig stratenpatroon aangelegd met in het midden een brede hoofdas waarop kon worden geŽxerceerd (de Voorstraat). Aan de noordkant van de vesting werd een sluis aangelegd waardoor een groot gebied onder water kon worden gezet.

Aan het einde van de 17e en in de 18e eeuw werd de vesting verder versterkt en uitgebreid en werd het een levendig dorp. Na 1800 raakte de vesting in verval en in 1870 werd besloten de vesting op te heffen. In 1974 werd een gedeelte van Bad Nieuweschans aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

      

Sinds 1985 is in Bad Nieuweschans het eerste kuurcentrum van Nederland gevestigd (Fontana). Deze verrassende ontwikkeling werd mogelijk omdat in de bodem op een diepte van circa 600 meter zout bronwater werd aangeboord. Het zoute water, dat bovendien rijk is aan mineralen, wordt rechtstreeks uit de bron opgepompt naar het kuurbad.

Historie van het pand

Het op de rijksmonumentenlijst geplaatste woonhuis Voorstraat 25, is een van de oudste panden van Bad Nieuweschans. De oudste gedeelten van het pand stammen vermoedelijk uit de 2e helft van de 17e of de eerste helft van de 18e eeuw. Opvallend is de zware verdiepingsbalklaag in het voorste gedeelte van de woning. Blijkbaar deed de zolderruimte vroeger dienst als opslagruimte voor graan of militair materieel. Rond 1860 werd aan de zuidzijde een aanbouw gemaakt met daarin een woonvertrek en bergruimte. Aan het einde van de 19e eeuw kreeg het pand een dubbele woonbestemming wat in latere jaren weer is opgeheven.

Aan de binnen- en buitenzijde van het pand zijn vele oorspronkelijke elementen terug te vinden en met de renovatie van het pand in 2004 zijn deze weer in ere hersteld.